ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

«Ασφαλτόστρωση τμήματος περιβάλλοντος Χώρου Λιμένος Παραλίας Κατερίνης»